Címlap

Az istarok

Honnan származnak az istarok? Miért jöttek Közpföldére? Ki vagy kik küldték őket? Mi küldetésük célja? Miért látszanak öregembereknek, de még se öregszenek? Mekkora hatalmuk van valójában? Kik az istarok?

Tudod-e a tant
jöttek ők öten
egy tért vissza csak
Középfölde őket
míg Dagor Dagorath
Hogy hallotad az
Nyugati Urak
Eltűnt ezer út
s Manwe hallgat hogyha
Hol hajdan Nyugat volt
alvó füledbe fújta
csöndjében a hírt,
elfelejtett tájról
évek tengerén át
Az Első Király
Sauron, a végső
titkok titka volt -
ősi messzi tájról,
a többi soha többé,
nem keresei már,
nem jő és a Düh.
Amanföldi hős
tanácsát, a titkost?
erre vezető,
halandókra lel.
onnan hozta szél,
egy feket éjjel
hozta hűvösen
elsülyedt időből
a töprengő észig.
emlékében él még
végzetes veszély...


A quenya (nemestünde nyelv) istar szava, magyarul mágus, annyit jelent, hogy egy rend tagja. Ez a rend nem más, mint a Heren Istarion, az az a Mágusok Rendje. Középfölde népe keveset tudott róluk, igazi kilétükre pedig a három tünde bölcsön kívül talán senki sem jött rá. A harmadkor 1000. esztendejében tűntek fel először. A Tengeren túlról érkeztek, Nyugat Urai küldték őket Középföldére Eru beleegyezésével. Esendő és gyenge emberi alakban kellett járniuk, valódi hatalmukat pedig nem használhatták. Küldetésük első éveiben legtöbben egyszerű vándoroknak nézték őket, azonban Szauron erősödésével párhuzamosan ők is munkához láttak. A Gonosz megdöntésével küldetésük véget ért, de az öt közül csak egy térhetett vissza sikerrel Valinorba.

Miután Númenort elnyelte a tenger és Valinor elvállt a világ köreitől, a valák nem hagyták magukra Középfölde népeit. Követeket választottak maguk közül, akiket Középföldére küldtek, hogy segítsék az embereket és tündéket Sauron elleni harcban. Tanultak korábban elkövetett hibáikból, ezért szigorúan megtiltották a küldötteknek, hogy valódi erejüket felfedjék és hatalmukat felhasználva Középfölde népei fölé kerekedjenek. Így esendő öregemberekként érkeztek, ugyan úgy érezték a fájdalmat és félelmet, éhesek és szomjasak lettek, elpusztíthatóvá váltak, de maia voltuk miatt meg nem halhattak.

Összesen öten érkeztek, elsőként Curumo (sinda Curunír - „ügyes ember”), Aulë küldötte; haja fekete volt, ruhája pedig hófehér, ő tűnt a legnemesebbnek mind közül. Középföldén az emberek Sarumannak nevezték, ő állt a Rend élén. Ügyes kezével sok mindent alkotott, egyaránt tisztelték őt az emberek és tündék. Őt Alatar és Pallandó követte, akik kék ruhában érkeztek. Róluk nem sokat tudunk, délre és a messzi keletre kellett menniük, ahol a Sauron által leigázott népeket kellett segíteniük. Alatart Oromë javasolta a küldetésre, mert neki volt a legnagyobb ismerete a messzi keleti és déli földekről. Pallandó pedig Mandos és Nienna követe lehetett. Utánuk Aiwendil érkezett, Yavanna küldötte. Barna ruhában jár, nagy gondot fordít az állatokra és növényekre. Középföldén Radagastnak hívják. (Tolkien különböző írásaiban érkezésük sorrendje eltérő lehet!)

Utolsónak Olórin ért partot, akit Manwë és Varda küldött. Szürke ruhában érkezett, ő tűnt a legcsekélyebbnek és legöregebbnek az öt közül. Azonban Crídan, amikor először találkozott vele Szürkerévben, megsejtette, hogy ő a leginkább nemes lelkű és bölcs, ezért neki adta gyűrűjét a Naryát, hogy segítse munkájában. Olórint az emberek Gandalfnak nevezték el, ami annyit jelent, hogy „Bottal Járó Tünde”. A tündéktől Mithrandir, Szüre Zarándok nevet kapta, a törpök Tharkűnnak, „Botos Embernek” hívták, délen pedig Incánusnak, „Idegennek” szólították (Incánus szó jelentése lehet „Észak kémje”, vagy „Szürkeköpönyeges” is). Nem maradt sokáig egyhelyben, szinte mindig talpon volt. Bejárta Középfölde nyugati részének minden szegletét és minden néppel barátságot kötött. Ellátogatott a Carn Dûmtól északra fekvő földektől, egészen a déli Harad-vidékéig, de keletre sose ment. Azonban legtöbbet Lindonban, Eriadorban és az Anduin-völgyben tartózkodott, szövetséget kötött Elronddal és az északi dúnadánokkal. Megkedvelte és jó barátságot ápolt a „félszerzetekkel”, meglátta a bennük rejlő értékeket és megsejtette, hogy nagy jelentőséget kapnak majd Középfölde történelmében.

A Gyűrűk Urából már ismerjük, hogy aratott végül győzelmet Gandalf, Sauron Ellensége a Gonosz felett alázatosságával és éberségével, beteljesítve a feladatot, „melyet a valák bíztak rá a felettük álló Egy akarata szerint”. Hogyan bukott el küldetésében Saruman, aki dölyfössé vált és az emberek megsegítése helyett inkább uralkodni akart felettük. Hasonlóan elbukott Radagast is, mert hátat fordított a küldetésnek, amivel Nyugat Urai megbízták, helyette beleszeretett Középfölde vadonjába. Hasonlóan nem jártak sikerrel a Kék Mágusok sem. Hogy Sauron legyőzte vagy maga oldalára állította őket, vagy más módon vesztek el, nem tudjuk, de Valinorba „egy tért vissza csak a többi soha többé”.

Érdekességek

Saruman és Radagast

A Gyűrűk Urában is jól érezhető az a megvetés, amivel Saurman viseltet Radagast iránt. Ennek forrása feltehetőleg még Valinorból ered. Ugyanis Curumo nem szívlelte Aiwendilt, de kénytelen volt magával vinnie Középföldére, hogy kedvére tegyen Aulë hitvesének, Yavannának. Bár ezt Tolkien csak egy széljegyzetben vetette fel, még is jól alátámasztják Saruman szavai: „Radagasttól, a Madáridomártól! Radagasttól, az Együgyűtől! Radagasttól, a Bolondtól! Annyi esze még van, hogy eljátssza a szerepet, amit kiosztottam rá.”

Kék Mágusok

Egy viszonylag kései jegyzetből többet is megtudhatunk eme két rejtélyes mágusról, ezek persze nincsenek összhangban a fent ismertetett istar-tanulmánnyal. E szerint sokkal korábban, még a másodkor 1600-adik éve környékén érkeztek, amikor Glorfindel is visszatért. Ez időben kovácsolta Sauron az Egy Gyűrűt és építette fel Barad-dûr tornyát. Középfölde távoli, keleti részébe utaztak, hogy segítsék az ott élőket és hátráltassák Sauron terveit. Itt Morinehtar és Rómestámo vagy is Sötétség-ölő és Kelet-segítője nevet kapták. A másod- és harmadkor folyamán sikeresen akadályozták Sauron munkáját keleten, nekik köszönhető, hogy keletről nem érkezett hatalmas, Nyugatot elsöprő támadás. Küldetésük részeként megkellett volna találniuk Sauron tartózkodási helyét, e feladatukban azonban kudarcot vallottak.

Aki még többet szeretne megtudni az Istarok Rendjéről és tagjairól, ajánlom a Befejezetlen Regék Númenorról és Középföldéről című könyvet.