Címlap

A törpök teremtése

Quenta i Arda rovatunk e fejezetében a törpök teremtéséről olvashattok. Kiderül, hogy miért különböznek annyira Ilúvatar többi gyermekétől és a végén rávilágítunk Aule tettével az ainuk természetére is.

A Nagy Muzsikában az ainuk bár látták Ilúvatar gondolataiban a Gyermekek érkezését, ezeket a látomásokat homály takarta előlük ezért jövetelük idejét nem tudhatták. Aule pedig már nagyon kívánta a Gyermekek jövetelét és vágyott rá, hogy tudását megoszthassa velük, megtanítsa őket sok különböző mesterségre. Az idő múlásával vágya folyamatosan erősödött, majd türelmetlenségében, a többiektől eltitkolva, messze Valinortól megalkotta a Törpök Hét Atyját. Bár a többi ainu elől eltitkolhatta tettét, de Ilúvatar látta mindezt. Amint Aule elkészült munkájával Ilúvatar így szólt hozzá: "Miért tetted ezt? Miért próbálkozol olyasmivel, amiről tudod, hogy meghaladja az erődet, s a hatalmadat? Mert tőlem csak önnön létedet kaptad ajándékba, nem többet; ezért kezed és elméd teremtménye csupán a te léteddel létezhet, akkor mozdul ha mozdítani gondolod, s ha gondolatod máshol jár, moccanatlanul áll. Ezt vágytad?"
Ilúvatar szavai hallatán Aule ráébredt milyen nagy ostobaságot cselekedett, alázatosan megbánta tettét, felajánlotta alkotását Erunak és sírva hatalmas kalapácsához nyúlt, hogy összezúzza őket. Ilúvatar azonban megértette Aule vágyát és alázatát; "és a törpök menekültek a kalapács elől, és rettegtek, és lehajtották fejüket, és kegyelemért könyörögtek". Elfogadta Aule ajánlatát, amint azt kimondta és életet adott a törpöknek.* Ezért menekültek a kalapács csapásai elől és ezért szólaltak meg saját hangjukon, életükért könyörögve.

Ezzel a meggondolatlan ainu hatalmas ajándékot kapott Ilúvatartól, de büntetése meggondolatlan tette miatt nem maradhatott el. Eru bár életet adott a törpöknek, Aule munkáját nem jobbította meg, meghagyta olyanoknak, milyennek Aule megalkotta őket. Azt sem engedhette, hogy az Elsőszülöttek érkezése előtt jöjjenek elő, ezért a Gyermekek érkezéséig kell aludniuk Középfölde hegyei alatt. "De amikor eljön az idő, majd fölébresztem őket, s ők lesznek a te gyermekeid; és gyakran lesz viszály a tieid és az enyéim közt, fogadott és szívem szerint választott gyermekeim között." Eru ezen szavai magyarázatot adnak arra, hogy a későbbi korok történetében miért lett oly sok viszály és háborúskodás a két nép között.

Mivel Aule nem látta pontosan az eljövendő Gyermekeket, a törpök és tündék küllemében csupán csekély a hasonlóság. A Földet ekkor még Melkor sötétsége borította, ezért Aule a törpöket erősnek és szívósnak alkotta és azt akarta, hogy hajlíthatatlanok legyenek. "Ezért kőkemények, nyakasak, szilárdak a barátságban és ellenségességben, s jobban tűrik a fáradságot, az éhséget és a testi szenvedést, mint bármely más beszélő nép; és hosszú életűek, sokkal tovább élnek az embernél, bár nem örökké." A törpök úgy tartják, hogy haláluk után Aule, kit ők Mahalnak neveznek, összegyűjti őket Mandosban, s majd Ilúvatar megszenteli őket, így ők is helyet kapnak a Gyermekek között. A Végső Csata után pedig Aulét fogják segíteni Arda újraalkotásában.

*Ez a néhány mondat nagyszerűen rávilágít az ainuk természetére és hatalmuk korlátára. Középföldén az emberek gyakran, de helytelenül tartották a Nyugat Urait isteneknek és tartják azoknak a mai napig sokan, akik olvasták Tolkien műveit vagy az interneten találkoztak különböző részletekkel az első korokból. A szöveg rávilágít, hogy Aule nem volt képes teremteni (ahogy egyetlen ainu sem képes), csupán testet alkotott az áhított lényeknek. Olyanok voltak a törpök, mint a bábok egy bábszínházba; készítőjük hangján szólaltak meg és annak akarata szerint mozogtak, nem volt önálló akaratuk, lelkük, nem volt életük. Ilúvatar, a tolkieni világ egyetlen Istene adott életet ezeknek a „báboknak”. Az ainuk maguk is teremtményei csak Ilúvatarnak, bár hatalmas erejű szellemek, de teremtett mivoltuk miatt maguk nem képesek életet teremteni. Ezt jól példázza Melkor is, kinek hatalma és tudása kezdetben a legnagyobb volt az ainuk között, hiszen minden próbálkozása ellenére, neki sem sikerült életet teremteni. Itt érdemes elgondolkodni kicsit Aule és Melkor közötti párhuzamon, ami nem először jelent meg az óidők történetében.