Címlap

Mória és Lothlórien területei

Mória és Lothlórien földrajza

Mória bányái a Ködhegység derekán, a Caradhras (Vörösfok), a Celebdil (Ezüstfok) és a Fanuidhol (Felhősfő) csúcsok alatt fekszenek. Hosszanti kiterjedése a Magyalföldi Kaputól a Feketepataki Kapuig mintegy 65 km, legnagyobb mélysége pedig eléri a 4km-t is. Évezredek során a törpök a számos természetes barlanghoz megannyi újabb bányát vájtak hozzá, így Mória lett Középfölde legnagyobb barlangrendszere. A megannyi szintet függőlegesen a Végtelen Lépcső köti össze, melynek csúcsán Dúrin Tornya van. A bányák rendkívül gazdagok sokféle értékes fémben, de legnagyobb jelentősége az egyedül itt található mithrilnek van.

Móriából kiérve egyből szemünk elé tárul Lothlórien, a Galadhrim, a Fák Népének erdeje. Lórien erdeje a Nimrodel folyótól a Celebrant, Ezüst ér folyó mentén húzódik, agészen az Anduinig. Az erdő közepén, az egykori birodalom szívében van Cerin Amroth dombja, egykor itt állt Amroth és Nimrodel háza és itt fogadott egymásnak hűséget Aragorn és Arwen. Lothlórien egyetlen városa Caras Galadhon, a fák városa. Galadhon jól védhető, fallal van körülvéve, azonban ez nem kőből, hanem növényekből készült. Középfölde többi városától eltérően itt nincsenek hagyományos épületek, hanem az egész birodalomra jellemző fletek, amik magasan a fákon épült házak. A város szívében székel a birodalom úrnője Galadriel és ura Celeborn.


Mória története

Még az esztendők számlálása előtt, nem sokkal a tündék ébredése után Gundabad hegyében felébred a törpök Hét Atyja, kik közül a legnagyobb Dúrin volt. Ő népét délnek vezette, míg nem rábukkantak a Ködhegységben lévő barlangokra és itt megalapította birodalmát, Khazad-dûmot, ami a közös nyelven Törptárnát jelent, sindául Hadhodrondnak, quenya nyelven pedig Casarrondonak nevezik.
Az első korban mivel Beleriandtól távol helyezkedett el nem volt jelentős szerepe, de a másod korban Belegost és Nogrod pusztulásakor még több törp költözött ide, és ezzel gyarapították Khazad-dûm erejét és gazdagságát. Kedvező helyzetének köszönhetően a legtöbb háborút sikeresen átvészelte, kívülről jövő támadás el nem pusztíthatta. Azonban a vész nem kívülről, hanem a tárnák mélyéről, Arda gyökereitől jött. A mitrhril telérek kimerülőben voltak, ezért a törpök mohón egyre mélyebbre ástak. Így a hm. 1980-as éveiben véletlenül felébresztettek egy ősi balrgot (Tangorodrim pusztulásakor menekülhetett ide), aki megölte két királyukat is és távozásra késztette a törpöket. Ezt követően sok gonosz lény, legtöbben orkok telepedtek ide, ettől fogva nevezik Móriának, Fekete Bányának.
Több kísérlet is volt a visszatérésre, először Erebori száműzetésük miatt Thrór próbálta meg visszafoglalni, de őt Azog kegyetlen módon kivégezte. Ez után egy véres és sok áldozatot követelő háború tört ki az orkok és törpök között, melyben ugyan győztek végül a törpök, de a balrogtól való félelmük miatt visszatelepedni nem mertek.
Később Fundin fia Balin csapatával ugyan kiűzte az ellenséget, de 2994-ben az orkok visszafoglalták és mindenkit megöltek. Ebben valószínűleg jelentős szerepe volt a balrognak és a Nyugati Kapu előtti tóban élő szörnynek.
Most, hogy Gandalf megölte a Dúrin Vesztét (Durin's Bane), a balrogot egy újabb törp expedíció indult, hogy végleg kiűzzék az orkokat.


Lothlórien története

Területén már az első korban éltek erdőtündék (telerek rokonai), akik a Lindórinand, az Éneklők Országának Völgye nevet adták neki. Később, a másod kor 1300-as éveinek végén érkezik ide Galadriel Eregionból, akit örömmel fogadnak az itt élők és így egy erős birodalmat építenek ki vezetésével. Nem sokkal később Celebrimbor átadja Galadrielnek a Nenya, Fehér Gyűrűt, ettől hatalma jelentősen megnő és az ország virágkorát éli. Ezért, illetve a Galadriel által ültetett aranyló lombú mallornok miatt kezdik nevezni Laurelindóriannak (feltehetőleg maga Galdriel), az Éneklő Arany Völgyének és Lóriennek, ami Irmó valinori kertje. A völgy sok ezer éven át volt a béke és szépség szigete, melyhez fogható csak Valinorban található. Azonban az évek múlásával még is megtelt bánattal és félelemmel, hiszen Galadriel tudta, hogy aranyszín álomra hamarosan sötét ébredés következik. Ezért is nevezik most Lothlóriennek, Álomvirágnak.


Mória részei

The Great Delving

Mória első része a nyugati bejárata felől. Az egykor törpök által lakott részt most goblin törzsek népesítik be. A bányákat visszahódítani jött törpök Dolven-view-ba alakították ki első nagyobb táborukat.
A küldetés 51-52-es szintű, nagy részük könnyen teljesíthető egyedül is.

Durin's Way

A felső szinteket Dúrinról nevezték el, aki a Törpök Hét Atyja közül a legnagyobb volt. Két kisebb tábora is van. Egyik Jazârgund, a Huszonegyedik Csarnoktól északra, másik pedig Chamber of Crossroads, ahol a Feneketlen Kút van.
Küldetések szintje kelet felé emelkedik, nagy részük egyedül teljesíthető.

Zirak-zigil

Mória felett lévő három csúcs egyike, sindarin nyelven Celebdil (Ezüsfok) a neve. Itt végződött a Végtelen Lépcső és ide épült fel Dúrin Tornya is. Gandalf pedig Zirak-zigil csúcsán mért halálos csapást Dúrin Vesztére.
Néhány magasabb szintű küldetés vezet ide, illetve itt található Mirror-halls of Lumul-nar nevű 3 fős insta.

Zelem-melek

Khazad-dûm szívében lévő Zelem-melek egykor királyi lakhely volt, ma mordori és vasudvardi orkok százai népesítik be. Felső részén található a nevezetes Huszonegyedik Csarnok, ahova legfőbb szállásukat rendezték be a visszatérő törpök. Innen nem messze pedig Mazarbul Terme, ahova Balin berendezte trónját. Ebben a teremben támadtak rá a Szövetségre, keleti kijárata beomlott amikor Gandalf összecsapott a balroggal.
Habár kevés küldetés szól ide, de a Huszonegyedik Csarnoknak jelentős szerepe van a játékban, számos insta küldetésen kívül itt van vault, craft hall, AH, skirmish camp, továbbá barter és trainer NPC-k.

Silvertine Lodes

A Celebdil (Ezüsfok) alatti, délebbre lévő tárnák az egyik legfiatalabbak közé tartoznak, azonban az itteni városok is már rég elhagyatottá váltak. Most goblinok és más gonosz földalatti lények népesítik be. Innen nyílik a The Way of Smith, ahol még most is állnak a törpök ősi kohói.
A javarészt 52-53-as küldetések Deep Descentből indulnak és található itt egy 6 fős 54-es szintű insta is, The Forgotten Treasury.

The Water-works

Mória egyik legdélebbi alsó részében, sötét és veszedelmes tárnái között fekszik valami különös nyugalomban Water-works. A hűvös köd és csendes víz egy olyan különleges atmoszférát hozott itt létre, ami egyszerre vegyíti a ragyogást, pompát a nyugalommal. Megcsodálhatjuk a törpök ősi kőmunkáit, amik ma is, mit sem vesztve egykori fenségükből, állnak az elhagyatott csarnokban. A víz pedig sokszínű, ám de veszélyes élővilágot hozott itt létre.
Az 54-es szint körüli küldetések The Rotting Cellarból indulnak és vezetnek minket végig az egyedi szépségű területen. Két 12 fős raidnek: Vile Maw és Filikul, illetve egy 3 fős instának: Nalâ-dûm is otthont ad Water-works.

The Flaming Deeps

Még Dúrin idején azon törpök otthona volt, akik szakadatlanul dolgozták fel Redhorn tárnáiból érkező nyersanyagot, majd pedig különféle tárgyakat kovácsoltak belőle. Flaming Deeps ősi csarnokai lélegzetelállító építményei voltak a törpöknek. Falai különféle anyagok ismeretlen keverékéből készültek, oszlopai pedig toronyként törtek felfelé és tűntek el a szem elől a sötétben. Jelenleg Mazog irányítása alatt álló tűz orkok, un. Ghâsh-hai-ok lakják.
A főleg 57-es szintű küldetések között számos nehezebb is van és három 6 fős insta is található itt: Fil Gashan, Forges of Khazad-dûm és Hall of Crafting.

The Redhorn Lodes

Ellentétben a többi tárna fenséges pompájával és építészeti remekeivel, Redhorn Lodes-ban a praktikusság és a funkcionalitás került előtérbe. A már-már labirintust idéző természetes barlangok rendkívül dúsak voltak mindenféle ércben, itt voltak a törpök leggazdagabb bányái.
A legtöbb küldetés 56-os szintű, egyedül is könnyen teljesíthető. Egyetlen 6 fős instája az 58-as szintű Grand Stair.

The Foundation of Stone

Foundation of Stone, Mória legmélyebb tárnája, maga a árnyas végtelen mélység. Különös otthona ez az eltorzult köveknek, bánattal átitatott vizeknek és a kórosan terjedő homálynak. Különös és veszélyes lények élnek itt a világ gyökereinél, akik még az idők kezdete előtt jöttek ide. A hely neve beszédes, mert ezeken a köveken áll Khazad-dûm, de egyben ezek a tárnák okozták vesztét is.
Az itteni, főleg 60-as szintű küldetések többsége nehéz, néha több fő is szükséges hozzájuk. Dâr Narbugud 12 fős raid, és két 6 fős insta: Dark Delvings, Skûmfil található itt.

Nud-melek

Nud-melek Khazad-dûm legkeletibb és egyben legősibb része. Még az első kor elején vájták ki és építették fel pompás csarnokait. A számos itteni csata ellenére is büszkén állnak csodálatosan díszített oszlopai és derengő fényt árasztó kristályai. A kelet felől betörő ellenségek elé pedig a végtelen mélység felett álló Khazad-dûm Hídját állították védvonalul.
Viszonylag kevés, 58-as szintű küldetés van itt, egyetlen instája pedig a 6 fős The Sixteenth Hall. Keleti részén van az Első Csarnok, ahol el lehet hagyni Móriát.