Címlap

Kezdő területek

The Shire (A Megye)

Földrajza

A Megye a Messzi Dombság (Far Downs) és a Borbuggyan folyó (Brandywine River) között fekvő terület. Később a hobbitok elfoglalták a Borbuggyan folyón túl fekvő Bakföldet (Buckland) is és hozzácsatolták eredeti földjükhöz. Északon és délen pontos határa nincs. Területe nagyjából 55450 négyzetkilométer és négy fertályra oszlott. Néhány kisebb dombtól és buckától eltekintve az egész terület jellemzően sík. Kisebb erdők, lápok és mocsarak is tarkítják ezt a békés vidéket.

Története

A Harmadkor 1601. évében kaptak engedélyt a hobbitok a II. Argelebtől, fornosti nagy királytól, hogy birtokba vegyék ezt a földet, ez a Megyei időszámítás első éve. Ezt követően sok évszázadon keresztül éltek békében és háborítatlanul. Az egykor forgalmas Nagy Keleti Úton (Great East Road), már csak időnként tűnnek fel törpök, akik a Kékhegység (Blue Mountains) és keleten fekvő bányáik közötti utazásaikhoz használják ezt az utat. Habár a hobbitok nem látják őket, de ezen a vidéken menetelnek a tündék is Szürkerévhez (Grey Havens).
Mára ezt az egykor békés és nyugodt vidéket is fenyegeti a háború szele. Habár távol vannak a nagy csatáktól, de az itt élő hobbitokat sem kerülhetik el a megrázó események.

Kontent

Hobbit kezdő terület, a több mint 100 küldetéssel 13-as szintig lehet fejlődni, legnagyobb részük könnyen teljesíthető adott szinten. Számos szórakoztató küldetés is található, amihez külön deed is kapcsolódik, ilyen a Postman vagy a Pie-runner sorozat.
Repu frakciója a The Mathom Society, melynek központja Michel Delvingben van.
Területén egy 3 fős insta van, mely nevét az északi határán található Northcotton Farmról kapta (ITA kontent része).


Ered Luin (Kékhegység)

Földrajza

Eriador nyugati szélén található, a Forochel-öböltől egészen a Baranduin torkolatáig nyúlik. A Lún folyó (River Lune) és öble szeli ketté. Hegyei alacsonyabbak a Ködhegységnél (Misty Mountains), de ércekben gazdagok. Már ősidőktől fogva élnek itt törpök és Beleriand pusztulása óta a Lún öböl partján tündék is.

Története

Beleriandot és Eriadort elválasztó Ered Luinnak már az első korban nagy jelentősége volt. Itt alapították a két egykori törp várost Belegost-t és Nogrodot, de ezek Belerianddal együtt pusztultak el. Később tündék telepedtek meg itt és megalapították Szürkerévet. Majd a Harmadkorban a száműzött törpök hozták létre királyságukat, miután Szmóg elűzte őket Ereborból.

Kontent

Törp és tünde kezdő terület, a több mint 80 küldetéssel 15-ös szintig lehet fejlődni. A törp küldetések Thorin's Gate-ből, a tündéké Celondimból indul, ezek középen találkoznak.
Repu frakciója csak a törpöknek van: Thorin's Hall.
Területén egy Public Dungeon (nyílt insta) található: Sarnúr, szintje 45-50 közötti.


Bree-land (Brí-vidék)

Földrajza

A Nagy Keleti Út és a Zöld Út (Greenway) találkozásánál épült fel Brí. A játékban Brí-vidéknek ezt a várost körülvevő területet nevezzük. A területet nyugatról a Borbuggyan határolja, keleten a Szúnyogos-mocsár (Midgewater Marsh) keleti széléig tart. Északról az Északi Dombság (North Downs), délről pedig a Déli Dombság (South Downs) határolja. Földrajzilag ide tartozik Bakföld, az Öregerdő (Old Forest), a Sírbuckák (Barrowdowns) és keleten a Szúnyogos-mocsár is. Brín kívül, de a közelében 3 kisebb település is van. Közülük legészakabbra a Cset erdőben (Chetwood) fekszik Archet, alatta Fenekes (Combe) és legdélebbre, Brítől keletre Talpas (Staddle).

Története

A vidéket már az Első korban emberek népesítették be, majd jóval később hobbitok is telepedtek ide. Főleg Talpasba és néhányan Bríbe költöztek, meglehetősen jó viszonyt ápoltak a "Nagyokkal". Kedvező fekvésének köszönhetően a Cardolan királyság bukása után is virágzott, hanyatlása Arnor pusztulása után kezdődött, de mértéke nem volt jelentős. Fontos kitérni Brí egyik legrégebbi és legkedveltebb fogadójára, a Pajkos Pónira (Prancing Pony), amit jelenleg Papsajt Ászok (Barliman Butterbur) vezet.

Kontent

Emberek kezdő területe, később a többi faj küldetései is ide vezetnek. A több mint 200 küldetéssel 24-es szintig lehet fejlődni.
Repu frakciója a Men of Bree, központja a Brí beli vadászházban van.
Területén Haudh Iarchith Public Dungeon és a 3 hat fős instából álló The Great Barrows található.