Címlap

Holtak Ösvénye

Null

„- Indulás! - kiáltotta, kardot rántott, s a kardja megvillant a vár homályos csarnokában. - Erech Kövéhez! Megkeresem a Holtak Ösvényét! Aki akar, tartson velem!”

Bár a Holtak Ösvénye Western Gondor területtel érkezett a játékba, és a kontent szorosan összefügg vele, de úgy gondoltam, hogy a földrajza és különösen története miatt érdemes külön is foglalkozni vele.


Földrajza

A Holtak Ösvénye az Ered Nimrais (Fehérhegység) alatt húzódik, északi bejárata, a sötét kapu Dwimorberg, a Kísértethegy meredek oldalában van. Ha északi irányból közelítjük meg a Holtak Ösvényét, akkor először meg kell másznunk Dúnharg erődjét, majd Firien mezején haladva már jól követhető a sötét figyelmeztető kövekkel szegélyezett út, át a Setétbozóton egészen a sötét kapuig. Az ösvény mélyen a hegy alatt vezet, a kezdeti szűk szoros falai beljebb haladva hírtelen eltűnnek és hatalmas térré szélesedik, két oldalán ősi, kísértetjárta városok fekszenek. Itt ered a sötét, jeges vizű Morthond, ami az ösvénnyel együtt lép ki egy keskeny, szurdokszerű völgybe, a tágas déli kapun.

Története

A másodkor 3320. évében alakultak meg a Száműzöttek Királyságai; Arnor és Gondor és ekkor helyezte el Isildur Erech hegyén a Númenorból magával hozott hatalmas követ. Isildur ide hívta a Hegyek királyait, akikkel szövetséget kötött Sauron ellenében és ők megesküdtek a kőre, hogy szükség idején Gondor oldalán fognak harcolni. Azonban, 3429-ben, amikor Sauron megtámadta Gondort és Isildur hívta a hegyi embereket, hogy teljesítsék esküjüket, ők megtagadták a segítséget, mert már titokban a gonoszt szolgálták. Ekkor Isildur így szólt királyukhoz: „Te léssz az utolsó király. S ha Gondor hatalmasabbnak bizonyul, mint a te Fekete Gazdád, teljesüljék be rajtatok az átok: ne nyugodjatok, sem te, sem a néped, amíg eskütöknek eleget nem tesztek. Mert ez a háború számtalan esztendeig eltart, s mielőtt még véget érne, még egyszer tettre szólítanak titeket.” Elmenekültek Isildur haragja elől és elbújtak hegyeikbe, nem mertek harcolni Sauron oldalán.
Ezt követően nem érintkeztek senkivel sem, számuk lassan fogyatkozott, meghaltak, de lelkük nem talált nyugodást. Egykori lakhelyeik kísértet járta hellyé váltak, ahova nem merészkedett senki ember, kivéve Brego fia Baldor, Rohan hercege, de ő sosem került elő.

Averdui, Fornost utolsó királya idején Malbeth a Látó így jövendölt:
„Hosszú árny hever ország hosszán,
sötétség nyugat-seprő szárnya.
Remeg a Torony: királykriptákhoz
végzet közelít. Kelnek a Holtak,
mert jön az esküszegők órája:
Erech Kövénél állnak megint majd,
kürt a hegyek közt harsan, hallják.
Kié e kürt majd? Ki hívja őket,
félhomályból, feledett népet?
Kinek esküdtek, örököse annak.
Északról érkezik, szükség űzi:
Holtak Ösvényének Kapuján át.”

Most jött el az óra. Aragorn barátaival; Gimlivel és Legolasszal, Elrond fiaival és az északi dúnadánokkal átkel a Holtak Ösvényén, hogy Erech Kövénél megidézze a holtakat és esküjük teljesítésére szólítsa őket.


Kontent

A Holtak Ösvényére az Epikus Történet egy instája vezet be minket, amit teljesíthetünk egymagunkban, de akár kisebb csapattal is. Később még egy igen érdekes Session Play-ben is visszatérhetünk ide; egy esküszegő "szellemébe bújva" élhetjük át Aragornék átvonoluását. Több Dol Amroth napi küldetés és egy felfedezős deed is kapcsolódik még ehhez a területhez.