Címlap

Helm's Deep területei

Nyugatelve földrajza

Nyugatelve Rohan nyugati része. Északon Vasudvard és a Fangorn erdő, keleten az Entséd folyó határolja. Délkeleti része egészen az Entséd torkolatáig nyúlik, ahol a Határfolyam (Fenmark) választja el Gondortól. Itt egészen egyedi vidék alakult ki gazdag állatvilággal és dús növényzettel. Déli része a Fehérhegységben végződik, ahol Gondorral közösen egy jelzőtűz rendszert építettek ki a rohaniak. A Fehérhegység egy északi nyúlványának jól védhető részébe épült fel a Kürtvár. Nyugaton nem ér véget a Rohani Kapuval, hanem hozzátartozik még a Vas és Adorn folyó köze is.


Rohan története II.

Ebben a fejezetben megismerhetitek Rohan történelmét Théoden király uralkodása alatt, egészen Gandalf Edorasba érkezéséig.
Thengel halála után 2980-ban fia, Théoden lett Lovasvég királya. Szarumán már Thengel uralkodása idején el kezdte hatalmát növelni, magáénak nyilvánította Vasudvardot és szövetséget kötött a rohannal ellenséges dúnföldi emberekkel. Orkokat gyűjtött maga köré és kitenyésztette az uruk-haiok egy új faját, akik jól bírják a napfényt és sokkal erősebbek az orkoknál. Habár Rohan és Vasudvard még szövetségesek voltak az évek múlásával elhidegült ez a baráti viszony, a nyugati határ közelében élő rohírok pedig már ellenségként tekintettek rá.
3014-ben, valószínűleg mágiával, megbetegítette Théodent és titokban szolgáját, Grímát küldte Edorasba, aki hamar a király legfőbb tanácsadója lett. Hamarosan szemet vetett Éowynra (Théoden unokahúga), ezt azonban Éomer is észrevette és igyekezett távol tartani tőle. Végül folyamatos áskálódásával sikerült elérnie, hogy Éomer kegyvesztett legyen a királyi udvarban, aki embereivel Rohan peremterületeire vonult, hogy ott harcoljanak a betörő ellenséggel.
Éppen egy ilyen portya után találkoztak hőseinkkel, majd közösen Meduseldbe, Edoras Arany Csarnokába vágtattak. Gandalf itt felfedte magát, mint rendje új vezetője, leleplezte Grímát, majd meggyógyította Théodent.

Kürtvár

Kürtvár azon két erőd egyike volt, amit a númenóriak építettek a Vas folyó gázlójához védelmi vonalul. Az északi, Orthanc később Szarumán kezére került, a délit, Kürtvárat pedig Cirion adományozta Calenhardhonnal (Rohan egykori neve) együtt az Ifjú Éorlnak. Ezt követően sokáig elhagyatottan állt az erőd, míg nem Pörölykezű Helm uralkodásának ideje alatt dúnföldiek támadtak váratlanul Rohanra. Ekkor Helm összegyűjtötte népét és ide vonult vissza, hogy átvészeljék a támadást.
Most sok évvel később újra hatalmas seregek támadnak Rohanra, újra Kürtvár lehet a rohírok utolsó menedéke.


Helm's Deep területei

Broadacres

Rohan szívében fekszik Broadacres régió, amit most Fríthild, egy erőskező rohani asszony kormányoz. Ő tanította a fiatal Éowynt a harc művészetére. Most Vasudvard warg hordái és dúnföldiek támadása alatt van a térség, segíts megvédeni Broadacres lakóit és régió fővárostát Stoke-ot.

Stonedeans

Egykor Stonedeans-ben békében éltek egymás mellett a dúnföldiek és rohírok, azonban ezek az idők elmúltak. Szarumán maga mellé állította az itt élő dúnföldieket és kémei elárasztották a vidéket. Lassan átvette az irányítást Stonedeans fővárosa, Woodhurst felett ami veszélyessé vált minden rohani számára.

Kingstead

Rohan egyik legmeghatározóbb régiója, rendkívül gazdag történetekben, itt fekszik Edoras, Théoden király székhelye és Dúnharg is, ahol a Fekete Kapu található. Ide érkezve egyből megcsap minket a közelgő háború előszele; segítenünk kell az evakuációban és megvédei a lakosokat a betörő hordákkal szemben.

Westfold

Nyugathalom Rohan Vasudvartól délre fekvő része, az ország fennállása óta ez a terület volt kitéve a legtöbb támadásnak. Az itt álló Kürtvárban találtak menedéket rohan lakói a támadások során, amit Helm több védvonallal is megerősített. Ezért róla nevezték el Helm Szurdoknak.

Eastfold

Kelethalom Rohan Gondorhoz legközelebbi része, Éomer otthona. Éorl idejében itt volt Rohan fővárosa. A Fehérhegység és az Entséd torkolata együtt alakította ezt a területet, így Rohan többi részétől eltérően gazdag élővilága van, sőt földje alkalmas művelésre is. Legkeletibb részén fekszik a Firien erdő, ami egykor királyi vadászterület volt.