Címlap

Észak Eriador

North Downs (Északi Dombság)

Földrajza

Brítől északra fekvő nagyobb kiterjedésű, de nem túl magas dombság. Nyugatról az Alkonydombok (Emyn Uial), délről a Szelesdombok (Weather Hills), északkeletről pedig Angmar határolja. Egykor a terület központja Fornost volt, mára nagy része lakatlan, a több kisebb település közül Esteldín emelkedik ki.

Története

Az Északi Dombság déli lejtőire épült Fornost erődje, mely rövid ideig az arnori király székhelye is volt. Később a birodalom 3 részre bomlása után Arthedain királyság fővárosa lett. A Harmadkor 1974. évében Angmar lerohanja a királyságot, meghal a király, az erődöt pedig lerombolják. Jelenleg a vidék nagyon ritkán lakott, hiszen Angmar közelsége fenyegeti. Főleg az északi Kószák védelmezik a területet, központjuk Esteldínben van, egy természet által jól védett kis városban a dombok között.

Kontent

A több, mint 125 küldetéssel 18-34-es szint között fejlődhetünk. Van több csapatos küldetés, melyek között 40-es szintűeket is találhatunk.
Repufrakciója a Rangers of Esteldín, központja Esteldínben van.
Területén a 4 ágra bontott 6 fős Fornost és a 3 fős Stoneheight (ITA kontent) szintezhető insták találhatóak.


Evendim (Alkony-tó)

Földrajza

A Megyétől északra lévő Nenuial, Alkony-tó és az ezt körülvevő Alkonydombok egysége alkotja. Az Alkony-tó déli partján állott egykor Annúminas városa és ebből a tóból ered a Borbuggyan folyó. A tavat körülvevő Alkonydombok kiterjedése meglehetősen nagy, magassága a többi Eriador közepén lévőétől nagyobb, sinda nyelven Emyn Uial-nak nevezték.

Története

Elendil itt alapította meg Arnor fővárosát, Annúminast (Nyugat Tornya). Sok évszázadig székeltek itt leszármazottai és itt őrizték az Északi Királyság palantírját is. A birodalom felbomlása után, Arthedain királyság ideje alatt is sokáig megtartotta szerepét. Az Angmarral való hadakozások következtében a város elnéptelenedett, a királyi székhely pedig Fornost lett. Azonban az Annúminasi Jogar azóta is az Északi Király szimbóluma és sok Dúnadán él máig ezen a vidéken.

Kontent

A több mint 200 küldetéssel 30-40-es szint között fejlődhetünk. Szinte az összes küldetés nagyszerűen teljesíthető solo játékban, csapatot igénylőek pár kivétellel csak Annúminasban találhatóak.
Repufrakciója a The Wardens of Annúminas, központja Tinnudírban van.
Annúminasban három 6 fős szintezhető insta található.


Forochel

Földrajza

Forochel az Alkonydomboktól északra, a Jeges(Forochel)-öböl partján lévő kietlen, kopár vidék. Délebbi részei tajga jellegűek, de északabbi részeire tundra, illetve sarkvidéki éghajlat jellemző. Az itt élőknek táplálékot főleg az öböl vizében élő halak és a hideg éghajlathoz jól alkalmazkodó nagyobb testű vadállatok nyújtanak.

Története

Feltehetően az Első Korban erre felé lehetett Morgoth erőssége Utumnó, amit később a valák földig romboltak. Majd jóval később vélhetően a dúnföldi emberek távolabbi rokonai a lossothok költöztek erre a vidékre. Nagyszerűen alkalmazkodtak a hideg időhöz és, habár ritkán alakítottak ki kapcsolatot a többi néppel, de mindig barátságosak voltak. Arnor pusztulásakor befogadták és segítették Arvedui királyt, aki ezért hálából vezetőjüknek adta Barahír Gyűrűjét (így menekült meg később a gyűrű). Sajnálatos módon a Crídan által érte küldött hajó hazafelé megfeneklett és minden utasa meghalt, a rajta szállított két palantír pedig elsüllyedt.

Kontent

A több mint 100 küldetéssel 44-50 között fejlődhetünk, nagy részük könnyen teljesíthető soloban is. Már csak a táj lenyűgözősége miatt is érdemes itt időznünk kicsit, hiszen csak itt tekinthetjük meg a csodálatos szépségű északi fényt.
Repufrakciója a Lossoth of Forochel, amit egyaránt növelhetünk küldetések teljesítésével és repuitemekkel is.
Forochelben található a 6 fős szintezhető Sâri-surma insta, ami az ITA kontent része.


Angmar

Földrajza

Eriador északi részén, az Északi Dombságtól és Ettensziktől (Ettenmoors) északra, Forocheltől keletre, Angmar hegyeit és a környező földeket nevezzük együttesen Angmarnak. Éghajlata hűvös és száraz, talaja a legtöbb helyen terméketlen. Ritkán lakott, főleg hegyi emberek és orkok népesítik be.

Története

A Hk. 1300-as éveinek elején Szauron látva Gondor erejét (ekkor volt tetőpontján) inkább a sokkal gyengébb és egymással is viszálykodó északi királyságok ellen küldte seregét. A támadás sikeres volt és Angmar hegyeinek lábánál megalapította birodalmát a Boszorkányúr. Hamarosan egyre többen csatlakoztak seregeihez, 1409-re pedig elég erőt gyűjtött össze, hogy elindítsa a támadását. Egyedül Arthedain maradt meg lindoni, lórieni és völgyzugolyi tündék segítségével a három királyság közül. Az 1970-es évekre Angmar újra megerősödött, majd 1974-ben támadást indított és bevette Fornostot, a király pedig északra menekült. Azonban a segítség ha későn is, de úton volt már. A gondori Earnur hatalmas seregével söpörte el a Boszorkányúr csapatait, majd Glorfindel völgyzugolyi tündéinek segítségével bevették Carn Dúmot, Angmar fővárosát, de a Nazgúlok Urát nem sikerült elpusztítani, hanem visszamenekült Mordorba.
Ahogy Szauron erőre kap Mordorban, úgy növekszik ismét a Gonosz Angmarban. A Carn Dúmból terjedő árnyék újra homályba borítja a vidéket.

Kontent

A több mint 200 küldetéssel 40-50-es szintek között fejlődhetünk. A rengeteg solozható mellett találunk sok csapatot igénylő (3-6-12 fős) küldetést is. Angmar a nehezebb területek közé tartozik ilyen szempontból.
Két repufrakciója is van, míg a Gath Forthnir központú Council of the North frakció szinte az egész területen növelhető, addig a The Eldgang csak a Rift raidben.
Területén található három 6 fős insta és egy 12 fős raid (50es szintűek) és egy 3 fős szintezhető insta is (ez nem tartozik kontentként a területhez).